ITP 2 i siffror

31 december 2023 2022 2021
Antal kunder (företag) 845 860 882
Avsatt till pensioner, mdr 220 197 167
Antal aktiva personer 86 000 89 000 93 000
Antal personer som omfattas 404 000 411 000 420 000
Antal utfästelser 552 000 560 000 571 000
Antal ålderspensionärer 159 000 158 000 157 000
Utbetalade pensioner, mdr 8,7 7,7 7,6

Artiklar om ITP 2