Vilka ITP 2-förmåner hanteras i egen regi?

Om ditt företag väljer att hantera ITP 2 i egen regi är det premien för ITP 2-planens ålderspension och värdesäkring som omfattas.

Om företaget väljer pension i egen regi för ITP 2 är det ålderspensionsdelen och värdesäkringen som hanteras i egen regi och kreditförsäkras och administreras av PRI.

Familjepension och sjukpension hanteras av Alecta och ITPK hanteras av Collectum. Collectum fakturerar månadsvis företaget för dessa premier.

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) faktureras av det försäkringsbolag som företaget valt.

Artiklar om ITP 2