Avgångspension i egen regi

Istället för att betala en engångspremie för avgångspensionen betalas pensionen månadsvis till pensionären. På så sätt minskar belastningen på företagets likviditet och företaget kan tillgodogöra sig avkastning på kapitalet.

Stöd i hela processen

Vi på PRI Pensionsgaranti hjälper företag med alla förmåns- och kostnadsberäkningar avseende avgångspensioner. Dessutom betalar vi ut den löpande pensionen och levererar en uppgift om aktuell pensionsskuld till företaget varje månad. Vid företagets bokslutstidpunkt lämnas ett särskilt bokslutsunderlag.

Genom att skuldföra kostnaden finansierar ni era avgångspensioner på ett kostnadseffektivt sätt med ett minimum av administration.

För att öka tryggheten för de anställda kan företaget ansöka om en kreditförsäkring. Det innebär att PRI Pensionsgaranti garanterar pensionsåtagandet i händelse av att företaget kommer på obestånd och inte längre kan betala ut pensionen.

Avdragsrätt

Inom vissa gränser kan avdrag yrkas direkt vid avsättningen i pensionsskulden, annars kan det yrkas i takt med pensionsutbetalningarna. 

Så här gör du

För företag som hanterar ITP 2:s ålderspension i egen regi innebär erbjudandet om avgångspension att man ökar den befintliga pensionsskulden med den beräknade kostnaden. Som kundföretag kontaktar ni oss och ansöker om att företagets kreditförsäkring ska utökas med den aktuella kostnaden.

Rör det sig om ett större antal personer som ska få erbjudande om avgångspension under en viss tid, kan en limit beviljas för ett eller flera bolag inom koncernen.

Oavsett om ditt företag hanterar ITP 2 i egen regi eller inte, kan vi hjälpa till med beräkning och förmedling av avgångspensioner. Företag kan även låta oss beräkna den aktuella pensionsskulden till bokslutet.

Artiklar om pensionstjänster