Företagsegna planer

En företagsegen plan är en pensionsplan företaget själv har bestämt utformningen av. En företagsegen pensionsplan kan skräddarsys efter företagets behov och kan omfatta allt från någon enstaka person till hela företaget.

PRI erbjuder pensionsadministration

Oavsett om dessa avtal avser en förmåns- eller premiebestämd pension kan PRI erbjuda en smidig pensionsadministration till företaget om de valt att finansiera pensionen i egen regi.

Vi erbjuder kundtjänst som hanterar frågor från anställda, före detta anställda och deras efterlevande, tillsammans med en serie tjänster särskilt framtagna för att underlätta för företag som hanterar sina pensioner i egen regi.

Artiklar om pensionstjänster