Förmånsberäkning

Förmånsberäkning innebär att PRI hjälper företaget att beräkna de pensionsförmåner som de anställda tjänar in i en anställning där de omfattas av pension i egen regi.

Så här fungerar vår tjänst

  • Företaget meddelar PRI alla förändringar avseende anställningen såsom löneförändring, sjukdom, nyanställning och upphörande av anställning.
  • Inför pensionsåldern kontaktar PRI den blivande pensionären för att få in nödvändiga uppgifter inför pensionsutbetalningen såsom bankkontonummer och skatteuppgifter.
  • PRI sammanställer och skickar ut värdebesked till medarbetarna.
  • PRI lämnar en årlig rapport till företaget med information om förmånen för varje person.

Förmånsberäkning är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration.

Artiklar om pensionstjänster