Förmånstagarutredning

Om företaget låter PRI utföra någon av tjänsterna förmånsberäkning, fribrevsregister eller pensionsförmedling, kan företaget även lägga till tjänsten förmånstagarutredning.

Så här fungerar vår tjänst

PRI håller register över de personer som omfattas av ett efterlevandeskydd som arbetsgivaren finansierar i egen regi. PRI gör en löpande levnadskontroll och vid ett dödsfall utreder vi om det finns någon efterlevande som har rätt till en pension efter den avlidne. Denne kontaktas för att inhämta nödvändiga uppgifter för att kunna förmedla ut pensionen från arbetsgivaren. Se mer detaljer under rubriken ”Pensionsförmedling”.

Förmånstagarutredning är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration.

Artiklar om pensionstjänster