Fribrevsregister

Ett fribrevsregister är ett register över de personer som omfattas av företagets pensionsplan men som inte längre har något nyintjänande. Anledningen kan vara att de lämnat sin anställning men de har ändå rätt att få sin intjänade pension vid avtalad pensionsålder. Företaget måste därför ha kontroll på vilka personer som har rätt till vilken pension vid vilken tidpunkt under en ganska lång tid, ibland flera decennier. Det kan därför många gånger vara fördelaktigt att låta en extern partner som är specialist på pensionsadministration att hantera detta register.

Så här fungerar vår tjänst

  • PRI håller register över de personer som tjänat in pensionsförmåner i företagets pensionsplan.
  • Vid behov indexeras förmånen löpande.
  • PRI gör löpande levnadskontroller.
  • Inför pensioneringen kontaktas den blivande pensionären för att hämta in nödvändiga uppgifter inför pensionsutbetalningen såsom kontonummer och skatteuppgifter.
  •  PRI lämnar en rapport över alla personer i fribrevsregistret och deras förmåner en gång per år.

Fribrevsregister är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration. 

Artiklar om pensionstjänster