Pensionsförmedling

Pensionsförmedling är en tjänst där PRI på uppdrag av företaget betalar ut pensionsförmåner som företaget finansierat i egen regi.

Så här fungerar vår tjänst

  • PRI skickar månadsvis en faktura på ett belopp motsvarande summan av pensionerna som företaget ska betala ut tillsammans med vårt arvode.
  • När företaget betalt fakturan betalar PRI ut avtalad pension, oavsett var i världen pensionären bor.
  • PRI sköter avdrag för och inbetalning av källskatt till företagets skattekonto samt hanterar eventuell jämkning och kontrolluppgifter.
  • Efter varje utbetalning levereras en rapport till företaget med vilka utbetalningar som gjorts samt en rapport över hur mycket skatt som betalats in till företagets skattekonto. 
  • I tjänsten ingår även en kundtjänst dit pensionärerna kan vända sig med frågor om pensionutbetalningen, skatter etc. 
  • PRI gör löpande levnadskontroller.
  • För anmälan av pensionärer som ska ha pensionsutbetalning används blanketten Uppgift om pensionsutbetalning som finns på sidan Broschyrer och blanketter.

Pensionsförmedling är en tjänst som ingår i vårt erbjudande om pensionsadministration.

Artiklar om pensionstjänster