ITP 1 i egen regi

Visste du att det går att hantera ITP 1 i egen regi? I likhet med ITP 2 kräver det kreditförsäkring.

ITP 1 i egen regi ger fördelar

En fördel är att företaget behåller pengarna i rörelsen. Företaget väljer själv vad de gör med det frigjorda kapital som annars är bundet hos försäkringsbolagen. Pengarna kan till exempel placeras i en pensionsstiftelse eller utgöra underlag för investeringar i ert företag. Företaget kan med andra ord förvandla en pensionskostnad till en investering. Pension i egen regi kan också göra företaget mer attraktivt som arbetsgivare.

ITP 1 i egen regi ger också möjlighet att skapa en unik pensionsplan som även kan erbjudas medarbetare som omfattas av avtalspension SAF-LO.

En plan för både företagets och medarbetarnas behov

Genom ITP 1 i egen regi kan ditt företag konstruera en plan som harmonierar med såväl företagets som den enskildes behov. En företagsegen plan är också ett förträffligt sätt för riskdelning mellan företag och anställd. Kopplingen mellan utfört arbete och pensionsförmån förtydligas.

Företaget kan även stå för avgifter för administration och kapitalförvaltning, vilket ger den anställde högre pension.

Vi kan hjälpa ditt företag att bistå med regelverket kring planen. Därefter administrerar vi planen efter de överenskomna reglerna.

Artiklar om pensionstjänster