Vad är ITP 1?

ITP 1 är tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän på företag med kollektivavtal. ITP 1 avser dem som är födda 1979 eller senare men kan även gälla dem som är äldre om företaget har valt ITP 1 för alla anställda.

I ITP 1 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITP 1-val kan den anställda anpassa tjänstepensionen efter sina egna behov.

ITP 1 är en premiebestämd pensionsplan. Premien är 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp.

Till och med december 2022 tjänar den som har ITP 1 tjänstepension på hela lönen, oavsett storlek men från 1 januari 2023 införs ett inkomsttak för ITP 1. Det nya inkomsttaket innebär att den som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 187 500 kronor, inte får pensionsinbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp.

Läs mer om ITP på Collectums webbplats. 

Artiklar om pensionstjänster