Vem gör vad inom ITP 1 i egen regi?

Företaget

 • Ansöker och tecknar kreditförsäkring i PRI Pensionsgaranti
 • Tecknar administrationsavtal med Collectum
 • Utformar planen (PRI kan bistå)
 • Informerar de anställda (PRI kan bistå)
 • Eventuellt bilda stiftelse (PRI kan bistå) 

PRI Pensionsgaranti

 • Garanterar de anställdas pensioner via kreditförsäkring tecknad av företaget
 • Beräknar intjänad pensionsrätt i ITP
 • Beräknar företagets pensionsskuld
 • Lämnar underlag för ekonomisk redovisning och finansiell rapportering
 • Förmedlar företagets pensionsutbetalningar

 Collectum

 • Lämnar underlag till PRI vad avser egenregi-val
 • Fakturerar företaget

Avtalat

 • Administrerar individernas val
 • Skickar årligen ut gemensamt värdebesked

Artiklar om pensionstjänster