Pensionsstiftelse för stora företag med pensioner i egen regi

Som ett alternativ till premiebetalning till livförsäkringsbolag kan pensionsutfästelser hanteras i egen regi. Det innebär att avsätta hela eller delar av pensionsskulden i balansräkningen och/eller göra avsättning till en pensionsstiftelse. Förfarandet styrs bland annat av avtal eller kollektivavtal, där även eventuella krav på kreditförsäkring regleras.

Det finns idag ett drygt sjuttiotal större pensionsstiftelser, där majoriteten tryggar pensionsutfästelser inom ITP 2-planen. Av dessa hanteras i dagsläget ett trettiotal av PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB. Vi är marknadsledande inom området och en oberoende aktör. Det innebär att vi inte har någon koppling till en specifik aktör eller förvaltare och vi har ingen egen kapitalförvaltning.

Stiftelsens ekonomiavdelning

PRI Stiftelsetjänst fungerar i princip som stiftelsens ekonomiavdelning och hanterar även formalia samt kontakter med myndigheter. Vi erbjuder därmed avlastning och tidsbesparing samt ett brett stöd, vilket innebär ordning och reda. Den breda kompetensen och den långa erfarenheten i kombination med etablerade rutiner är våra främsta styrkor.

Fördelar med outsourcing till PRI Pensions- och stiftelsetjänst 

Pensionsstiftelser och dess hantering är lite av en udda fågel i de flesta verksamheter. Även utmaningen med en tilltagande ström av förändringar i regelverk och lagstiftning är en stark bidragande orsak till att många väljer att fokusera på kärnverksamheten och lägga ut den här typen av tjänster. Dessutom säkras bemanningen och personberoendet minskar när det gäller kompetensfrågor. Många av företagen bakom pensionsstiftelserna är delägare i PRI Pensionsgaranti och finner i och med detta fördelar med att samla allt under ett tak hos en långsiktig aktör.

Artiklar om Pensionsstiftelse