PRI:s personuppgiftsbehandling för vinstandelsstiftelse

Dataskyddsförordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner gällande behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i dataskyddsförordningen.

Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs.

Artiklar om Vinstandelsstiftelse