Om du inte är nöjd med oss

Kontakta oss om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du som är kund hos PRI är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar vill vi att du kontaktar oss.

Så här gör du

1. Kontakta den person du tidigare varit i kontakt med

Vänd dig i första hand till den person du tidigare varit i kontakt med i ärendet. Många gånger kan missförstånd redas ut på en gång.

2. Klagomålsansvarig – om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd och vill framföra ett klagomål till oss ska du kontakta vår klagomålsansvariga. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

3. Få ärendet prövat
Om vi inte kan komma överens kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden eller närmaste tingsrätt