Om du inte är nöjd med oss

Kontakta oss om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du som är kund hos PRI Pensionsgaranti är nöjd med våra kreditförsäkringstjänster och vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar vill vi att du kontaktar oss. Det är självklart kostnadsfritt att framföra ett klagomål. 

Om du har klagomål som rör utbetalning av pension ber vi dig att mejla det till info@pri.se och ange Klagomål pension i ämnesraden. 

Så här gör du

1. Kontakta den person du tidigare varit i kontakt med

Vänd dig i första hand till den person du tidigare varit i kontakt med i ärendet. Många gånger kan missförstånd redas ut på en gång.

2. Klagomålsansvarig – om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd och vill framföra ett klagomål till oss ber vi dig att fylla i vårt formulär som tas emot av vår klagomålsansvariga. Du kan även skriva ett mejl eller ett brev och där beskriva vad du inte är nöjd med. Länk till formuläret samt kontaktuppgifter hittar du högst upp på denna sida.

3. Få ärendet prövat

Om vi inte kan komma överens kan du kontakta närmaste tingsrätt