Här hittar du information om bankernas pensionsplan BTP

Som anställd i SEB, Nordea eller Danske Bank har du ett omfattande försäkringsskydd för dig själv och även för din familj. Vi på PRI beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Bankernas Tjänstepensionsavtal som kallas BTP.

Pensionstillägget för 2018 har ökat med 2,12 procent
Pensionsbesked för 2018 kommer att skickas ut under vecka 6
Kontrolluppgifter för 2017

Kontrolluppgifter för inkomståret 2017 börjar skickas ut vecka 4 2018.

Utskick av pensionsbesked för 2017

Under vecka 6 2018 kommer vi att börja skicka ut 2017 års pensionsbesked och fribrevsbesked.

BTP 1

BTP 2