BTP 2

Som anställd i SEB, Nordea eller Danske Bank har du ett omfattande försäkringsskydd för dig själv och även för din familj. Vi på PRI beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Bankernas Tjänstepensionsavtal som kallas BTP.

Vad är BTP 2?

  • Förmånsbestämd pensionsplan för dig som arbetar på bank. 
  • För dig som har anställts före den 1 februari 2013.

BTP 2 omfattar

  • Ålderspension
  • Sjukpension
  • Efterlevandepension

Som anställd i SEB, Nordea eller Danske Bank har du ett omfattande försäkringsskydd för dig själv och även för din familj. Vi på PRI beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Bankernas Tjänstepensionsavtal som kallas BTP.

Har du fyllt 25 år börjar du tjäna in till din ålderspension. Du omfattas också av sjukpension om du blir långvarigt sjuk och din familj kan få efterlevandepension om du skulle avlida.

Vi beräknar din pension på den årslön som din arbetsgivare anmäler till oss. Om du får ny lön eller ändrar din arbetstid räknar vi om din pension. För att få full pension krävs att din totala tjänstetid blir minst 30 år (360 månader). 

Årlig pensionsprognos

I februari varje år får du ett pensionsbesked av oss. Där kan du se din pensionsprognos och hur stor din pension är per den sista december året innan.