Gå i pension BTP 2

Från 65 års ålder

Du behöver inte ansöka om din tjänstepension. Det gäller även för dig som har lägre avtalad pensionsålder än 65 år. Du får ett pensionsbesked av oss fyra månader innan du går i pension.

Din ålderspension betalas ut så länge du lever. Du kan inte välja någon annan utbetalningstid för den.

Vilka val kan du göra?

Du kan välja utbetalningstid för din ursprungliga BTPK. Den kortaste utbetalningstiden är sex månader. Du kan välja fritt från sex månader ända till en livsvarig utbetalning. Om du inte gör något val betalas din BTPK ut i fem år.

Du kan välja om du vill skjuta upp utbetalningen av din ålderspension och ursprunglig BTPK, längst till 69 års ålder. Om du fortfarande är anställd i banken får du skjuta upp utbetalningen ytterligare, men längst till dess anställningen upphör. Båda pensionerna måste tas ut från och med samma tidpunkt.

Du kan läsa om allmän pension på Pensionsmyndighetens sida

Uttag av ålderspension i förtid

Pensionen kan för närvarande betalas ut tidigast från 55 års ålder. Det är reglerna i inkomstskattelagen som avgör när detta alternativa uttag av din ålderspension tidigast kan ske. Uttaget måste ske i pensioneringssyfte. Du får dessutom inte ha någon ersättning från Försäkringskassan eller arbetsgivaren som grundar sig på arbetsoförmåga.

Kontakta oss om du vill ha en blankett för att ta ut pension i förtid.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.