Pension i förtid BTP 2

Har du börjat fundera på att sluta arbeta och gå i pension i förtid? Det finns olika tillvägagångssätt. Här kan du läsa mer om detta.

Särskild ålderspension enligt § 7 (upphörde 2013-02-01)

Om du uppbär särskild ålderspension, kan du ha rätt till kompensation för minskad allmän pension. Skicka in en sammanställning av dina pensionspoäng/pensionsunderlag från Pensionsmyndigheten. Vi beräknar om du har rätt till denna kompensation och skickar ett brev till dig om detta. 

Förtida avgång enligt § 8 (ny lydelse från och med 2013-02-01)

I och med det nya pensionsavtalet (BTP 1) som gäller från 1 februari 2013 införs följande övergångsregler i det gamla avtalet (BTP 2):

För medarbetare födda 1961 gäller § 8 med ändringen att du kan gå i pension enligt § 8 tidigast månaden efter att du fyllt 62 år. I övrigt gäller oförändrade villkor enligt tidigare avtal. 

För medarbetare födda 1962 till och med 1966 gäller § 8 med ändringen att du kan gå i pension enligt § 8 tidigast månaden efter att du fyllt 63 år. I övrigt gäller oförändrade villkor enligt tidigare avtal.

Arbetsgivarens medgivande behövs inte om du går i pension helt enligt § 8 men du måste säga upp dig sex månader före avgången. För att få en partiell § 8 krävs arbetsgivarens medgivande. Dessutom måste du ha varit anställd i banken i minst fem år före pensionsavgången. Du måste vara frisk när du går i pension enligt § 8. Det innebär att du inte får ha ersättning från Försäkringskassan eller arbetsgivaren som grundar sig på arbetsoförmåga.

Din livsvariga ålderspension från 65 års ålder blir lägre om du går i pension enligt § 8. Din BTPK däremot påverkas inte. 

Du kan be att få en preliminär offert från PRI Pensions- och stiftelsetjänst eller från bankens HR-avdelning. När du bestämmer dig för att gå i pension enligt § 8 meddelar du banken detta. Vi kommer att skicka ett pensionsbesked till dig innan pensionsavgången. 

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.