Pension i förtid BTP 2

Har du börjat fundera på att sluta arbeta och gå i pension i förtid? Det finns olika tillvägagångssätt. Här kan du läsa mer om detta.

Särskild ålderspension enligt § 7 (upphörde 2013-02-01)

Om du uppbär särskild ålderspension, kan du ha rätt till kompensation för minskad allmän pension. Skicka in en sammanställning av dina pensionspoäng/pensionsunderlag från Pensionsmyndigheten. Vi beräknar om du har rätt till denna kompensation och skickar ett brev till dig om detta. 

Förtida avgång enligt § 8 (ny lydelse från och med 2013-02-01)

I och med det nya pensionsavtalet (BTP 1) som gäller från 1 februari 2013 införs följande övergångsregler i det gamla avtalet (BTP 2):

För medarbetare födda 1956 eller tidigare gäller § 8 med oförändrade villkor enligt tidigare avtal. Du kan gå i pension enligt § 8 tidigast månaden efter att du fyllt 61 år.

För medarbetare födda 1957 till och med 1961 gäller § 8 med ändringen att du kan gå i pension enligt § 8 tidigast månaden efter att du fyllt 62 år. I övrigt gäller oförändrade villkor enligt tidigare avtal.

För medarbetare födda 1962 till och med 1966 gäller § 8 med ändringen att du kan gå i pension enligt § 8 tidigast månaden efter att du fyllt 63 år. I övrigt gäller oförändrade villkor enligt tidigare avtal.

Arbetsgivarens medgivande behövs inte om du går i pension helt enligt § 8 men du måste säga upp dig sex månader före avgången. För att få en partiell § 8 krävs arbetsgivarens medgivande. Dessutom måste du ha varit anställd i banken i minst fem år före pensionsavgången. Du måste vara frisk när du går i pension enligt § 8. Det innebär att du inte får ha ersättning från Försäkringskassan eller arbetsgivaren som grundar sig på arbetsoförmåga.

Du kan be att få en preliminär offert från PRI Pensions- och stiftelsetjänst eller från bankens HR-avdelning. Om du till exempel går i pension enligt § 8 från 61 års ålder blir din temporära ålderspension ungefär 62 procent av din pensionsmedförande lön upp till 20 inkomstbasbelopp. Det förutsätter att din pensionsgrundande tjänstetid skulle varit minst 30 år om du arbetat kvar fram till 65 års ålder. Din livsvariga ålderspension från 65 års ålder blir lägre om du går i pension enligt § 8. Din BTPK däremot påverkas inte.

När du bestämmer dig för att gå i pension enligt § 8 meddelar du banken detta. Vi kommer att skicka ett pensionsbesked till dig innan pensionsavgången.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.