Sjukpension BTP 2

Vad händer om du blir sjuk?

I din tjänstepension BTP ingår sjukpension. Det ger en extra ekonomisk trygghet för dig om du blir sjuk. Du kan få sjukpension tidigast från 18 års ålder och längst till och med månaden innan du blir 65 år. Sjukpensionen betalas vanligtvis ut när du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar i en följd. Den är en komplettering till Försäkringskassans sjukförmåner.

Du kan få sjukpension om

  • du är sjukskriven minst 25 procent och
  • du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar i en följd, eller har haft sammanlagt mer än 150 dagars sjukskrivning under de senaste tolv månaderna och
  • Försäkringskassan betalar ut sjukpenning eller aktivitets/sjukersättning till dig

Hur mycket kan du få i sjukpension?

Sjukpensionens storlek beror på din lön och i vilken grad arbetsförmågan är nedsatt. Den beräknas på den pensionsmedförande årslön du har när sjukpensionen börjar betalas ut. I tabellen nedan kan du läsa hur stor sjukpensionen är beroende på vilken lön du har.

Pensionsmedförande lön Vid sjukpenning Vid sjukersättning
0 - 10 pbb 10% 15%*
10 pbb - 20 ibb 65% 65%
20 ibb - 30 ibb 32,5% 32,5%

* Vid sjukersättning gäller gränsen 7,5 pbb.

När sjukpensionen har börjat betalas ut värdesäkras den genom pensionstillägg. Pensionstillägget är en viss procent av grundbeloppet. Man kan få pensionstillägg första gången året efter det så kallade basåret. Basåret är det år sjukpensionen börjar betalas ut.

Under tiden du är sjuk fortsätter du att tjäna in till din ålders- och familjepension eftersom ledighet vid sjukdom räknas som pensionsgrundande tjänstetid.

Vem anmäler ditt sjukfall till PRI Pensions- och stiftelsetjänst?

När du blir sjuk gör du en sjukanmälan till din arbetsgivare. . Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Blir du sjuk i mer än sju dagar skickar du dina läkarintyg till arbetsgivaren.

Från och med dag 15 får du både sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklön från arbetsgivaren. Om du blir sjukskriven i mer än 90 dagar ska din arbetsgivare anmäla sjukfallet till PRI Pensions- och stiftelsetjänst. Sjuklönen från arbetsgivaren upphör från dag 91 och du får i stället BTP sjukpension. Försäkringskassan fortsätter att betala ut sjukpenning till dig. Vi på PRI Pensions- och stiftelsetjänst beräknar och administrerar din sjukpension.

Vad händer med din sjukpension om du slutar i banken?

Dina förmåner i BTP gäller så länge du är anställd i banken. Det finns ett efterskydd som innebär att du kan få sjukpension från BTP även om du har slutat och blir sjukskriven på nytt inom tre månader efter det att anställningen upphörde. Förutsättningen är att du inte omfattas av någon annan pensionsplan när du på nytt blir sjuk. Har du redan en ny anställning omfattas du av den nye arbetsgivarens pensionsplan och då gäller inte efterskyddet för BTP.

Om din anställning i banken upphör under tiden du är sjukskriven och får sjukpension har du rätt att behålla sjukpensionen så länge du är sjukskriven. Du behåller också dina övriga förmåner i BTP planen.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.