Frågor och svar BTP 2

Utbetalning av pensioner

Avtalspension

Ålderspension

Fribrev

Efterlevandepension

Sjukpension

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.