Frågor och svar BTP 2

Utbetalning av pensioner

Avtalspension

Ålderspension

Fribrev

Efterlevandepension

Sjukpension

Basbelopp 2023

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 74 300 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 52 500 kronor.