Bild på människor

Alternativ pensionslösning FTP 2

Så kallad tiotaggarlösning

För en tjänsteman som har en pensionsmedförande lön som överstiger tio inkomstbasbelopp kan arbetsgivaren och tjänstemannen träffa överenskommelse om att i stället för FTP 2 tillämpa annan pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Tjänstemannen tar då själv över en stor del av ansvaret för hur sin pension utvecklas.

När överenskommelse träffats om att tillämpa alternativ pensionslösning för viss tjänsteman, ska denna regel tillämpas så länge anställningen hos arbetsgivaren består. Den fortsätter att gälla även om den pensionsmedförande lönen i framtiden skulle bli lägre än tio inkomstbasbelopp. En tjänsteman som har alternativ pensionslösning har inte rätt till slutbetalning från kollektivet av resterande premier mellan 62 och 65 år.

Innan beslut tas om att välja en alternativ pensionslösning är det viktigt att förstå vilka skillnader som finns mellan FTP 2 och den alternativa pensionslösningen.

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.