Alternativ pensionslösning BTP 2

Banken kan komma överens med den anställde om en annan pensionslösning. Den alternativa pensionslösningen kan avvika helt eller delvis från BTP-planen. 

Det finns dock undantag: Ålderspensionen upp till 7,5 inkomstbasbasbelopp och sjukpensionen följer BTP-planen.

  • Basbelopp 2023

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 74 300 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 52 500 kronor.