Bild på människor

Sjukpension FTP 2

Vad händer om du blir sjuk?

I din tjänstepension FTP 2 ingår sjukpension. Det ger en extra ekonomisk trygghet för dig om du blir långvarigt sjuk. Du kan få sjukpension tidigast från 18 års ålder och längst till och med månaden innan du blir 65 år. Sjukpensionen betalas vanligtvis ut när du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar i en följd och är en komplettering till Försäkringskassans sjukförmåner.

Du kan få sjukpension om

  • du är sjukskriven minst 25 procent och
  • du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar i en följd, eller har haft sammanlagt mer än 105 dagars sjukskrivning under de senaste tolv månaderna och
  • Försäkringskassan betalar ut sjukpenning eller aktivitets/sjukersättning till dig.

Hur mycket kan du få i sjukpension?

Sjukpensionens storlek beror på din lön och i vilken grad arbetsförmågan är nedsatt. Den beräknas på den pensionsmedförande årslön du har när sjukpensionen börjar betalas ut. I tabellen nedan kan du läsa hur stor sjukpensionen är beroende på vilken lön du har.

Pensionsmedförande lön Vid sjukpenning Vid sjukersättning
0-10 pbb 10 procent 15 procent*
10 pbb - 20 ibb 65 procent 65 procent
20 ibb - 30 ibb 32,5 procent 32,5 procent

*Vid sjukersättning gäller gränsen 7,5 pbb. 

När sjukpensionen har börjat betalas ut värdesäkras den genom pensionstillägget som är en viss procent av grundbeloppet.

Vem anmäler ditt sjukfall till PRI Pensions- och stiftelsetjänst?

När du blir sjuk gör du en sjukanmälan till din arbetsgivare. Från och med dag två får du kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren.

Från och med dag 15 får du både sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklön från arbetsgivaren. Om du blir sjukskriven i mer än 90 dagar ska din arbetsgivare anmäla sjukfallet till PRI Pensions- och stiftelsetjänst. Från dag 91 får du FTP sjukpension. Försäkringskassan fortsätter att betala ut sjukpenning till dig. Vi på PRI Pensions- och stiftelsetjänst beräknar och administrerar din sjukpension.

Vad händer med din sjukpension om du slutar på företaget?

Dina förmåner i FTP gäller så länge du är anställd på ett företag som är anslutet till FTP 2. Det finns ett efterskydd som innebär att du kan få sjukpension från FTP även om du har slutat och blir sjukskriven på nytt inom tre månader efter det att anställningen upphörde. Förutsättningen är att du inte omfattas av någon annan pensionsplan när du blir sjuk på nytt. Har du redan en ny anställning omfattas du av den nya arbetsgivarens pensionsplan och då gäller inte efterskyddet för FTP.

Om din anställning på företaget upphör under tiden du är sjukskriven och får sjukpension, har du rätt att behålla sjukpensionen så länge du är sjukskriven. Du behåller också dina övriga förmåner i FTP-planen.

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.