Bild på människor

Pensionsförmåner FTP 2

Din arbetsgivare avsätter premier till din tjänstepension. I tjänstepensionen ingår ålderspension, sjukpension vid långvarig sjukdom och möjlighet för dina efterlevande att få efterlevandepension när du avlider.

Tjänstepensionen kan bli en stor del av din totala pension och man kan gott och väl säga att tjänstepensionen är ett bra försäkringspaket samt ett viktigt komplement till den allmänna pensionen.

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.