Sjukpension

Sjukpension

I din tjänstepension BTP ingår sjukpension. Det ger en extra ekonomisk skydd för dig om du blir sjuk. Om du är sjuk får du ersättning från din arbetsgivare och från Försäkringskassan i upp till 90 dagar. Efter det kan du få sjukpension om

  • du har varit sjuk i mer än 90 dagar i en följd
  • du har varit sjuk vid flera tillfällen i sammanlagt mer än 150 dagar under en tolvmånadersperiod
  • du är sjukskriven minst 25 procent och
  • Försäkringskassan betalar ut sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning till dig.

Hur mycket kan du få i sjukpension?

Sjukpensionens storlek beror på din lön och i vilken grad din arbetsförmåga är nedsatt. Den beräknas på den genomsnittliga pensionsmedförande lönen du har haft under de senaste tolv kalendermånaderna före insjuknandedagen. Om du inte har omfattats av BTP-planen i tolv månader, beräknas din sjukpension på det antal månader som du omfattats av planen.

I tabellen nedan kan du läsa hur stor sjukpensionen är beroende på vilken lön du har.

Basbelopp Vid sjukpenning Vid sjukersättning
0 - 10 pbb 10% 15%*
10 pbb - 20 ibb  65% 65%
20 ibb - 30 ibb 32,5% 32,5%

* Vid sjukersättning gäller gränsen 7,5 pbb.

Vem anmäler ditt sjukfall till PRI Pensions- och stiftelsetjänst?

När du blir sjuk gör du en sjukanmälan till din arbetsgivare. Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Från och med dag 15 får du både sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklön från arbetsgivaren. Om du blir sjukskriven i mer än 90 dagar ska din arbetsgivare anmäla sjukfallet till PRI Pensions- och stiftelsetjänst. Från dag 91 får du BTP sjukpension. Försäkringskassan fortsätter att betala ut sjukpenning till dig. Vi på PRI Pensions- och stiftelsetjänst beräknar och administrerar din sjukpension.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.