Händelser som påverkar

Vad händer när du är tjänstledig eller föräldraledig?

Du kan vara tjänstledig under tre månader utan att det påverkar din tjänstepension. Din arbetsgivare fortsätter att betala in premier till din försäkring.

Om din tjänstledighet varar längre än tre månader kan arbetsgivaren anmäla att den inte längre ska vara pensionsgrundande. Det innebär att inbetalningen av premier upphör. Du har under de tre första kalendermånaderna ett efterskydd som består av rätt till sjukpension och efterlevandepension.

Är du helt eller delvis föräldraledig fortsätter din arbetsgivare att betala in premier till din tjänstepension. Detta gäller under de första 18 månaderna i samband med att du får barn. Premieinbetalningen fortsätter också om du vid en senare tidpunkt är föräldraledig och får föräldrapenning.

Alternativ pensionslösning (tiotaggarlösning)

Har du en årslön över 10 inkomstbasbelopp kan det finnas möjlighet att välja en alternativ pensionslösning. Det innebär att du tjänar in pension enbart på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp enligt BTP-avtalet.

På lönedelar över 7,5 och upp till 30 inkomstbasbelopp får du ett individuellt anpassat pensionsavtal. Premier för ålders- och familjepension läggs i en alternativ pensionslösning i det livförsäkringsbolag som gäller för respektive bank.

Om du valt alternativ pensionslösning gäller den till dess anställningen upphör. Det går inte att ångra sig under pågående anställning. Den fortsätter också att gälla även om din lön i framtiden skulle bli lägre än 10 inkomstbasbelopp.

Om du slutar i banken

Slutar du i banken räknas din försäkring om till ett fribrev. Fribrevet är den pension du har tjänat in fram till dess anställningen upphörde. Pensionen betalas ut när du blir ålderspensionär.

Du får varje år ett fribrevsbesked av oss. Beskedet visar hur stor din intjänade pension är.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.