BTP-nämnden

Det finns två BTP-nämnder. Den ena består av representanter för parterna BAO och Finansförbundet och den andra för BAO och SACO. Nämnderna har för uppgift att tolka de bestämmelser och villkor som gäller för BTP-planen och fatta beslut därefter.

Banken, Finansförbundets/SACOs lokala organisation eller medarbetare kan begära att frågor som angår medarbetaren tas upp till behandling i BTP-nämnden. Nämnderna ska vara rådgivande till försäkringsgivare och övriga förvaltare inom BTP-planen. De ansvarar även för upphandlingen av leverantörer och valbara produkter till BTP1. BAO och Finansförbundet/SACO har utsett tre representanter var till nämnden.

Du kommer i kontakt med BTP-nämnden genom att skriva till BAO:

BAO/BTP-nämnden
Stureplan 4
114 35 Stockholm