Efterlevandepension BTP 2

Hur mycket kan din maka, make, sambo få i efterlevandepension?

I din tjänstepension ingår efterlevandepension. Det ger en extra ekonomisk trygghet för din familj om du skulle avlida. Nedan kan du läsa vilka efterlevandepensioner som betalas ut enligt BTP-avtalet.

Särskild efterlevandepension betalas ut till efterlevande maka, make eller sambo. Den betalas ut om du är anställd vid dödsfallet och avlider innan du har fyllt 65 år. Din maka, make eller sambo ska också vara yngre än 65 år vid dödsfallet.

Denna pension betalas ut till och med månaden innan den efterlevande fyller 65 år. Den kortaste utbetalningstiden är alltid fem år. Om den efterlevande gifter om sig eller blir sambo innan hon eller han har fyllt 60 år, upphör pensionen.

Särskild efterlevandepension är 20 procent av din pensionsmedförande lön upp till en lön på högst 7,5 inkomstbasbelopp.

Särskild barnpension betalas ut till dina barn om du avlider och har barn under 21 år. Det spelar ingen roll om du är anställd eller pensionär vid dödsfallet. Om du har slutat i banken och fått ett fribrev, omfattas dina barn inte av särskild barnpension.

Hur mycket kan dina barn få i efterlevandepension?

Grundbeloppet för särskild barnpension är 16 procent av din pensionsmedförande lön upp till en lön på högst 7,5 inkomstbasbelopp.

I tabellen nedan kan du se hur pensionen beräknas beroende på hur många barn du har. Pension till flera barn delas lika dem emellan. 

Förmånstagare Pension i procent av grundbeloppet
1 barn 75%
2 barn 110%
3 barn 135%
4 barn 150%
Fler än 4 barn 150% + 10% för varje barn över 4

Familjepension

Har du högre lön än 7,5 inkomstbasbelopp får dina efterlevande familjepension. Familjepensionen betalas ut till efterlevande maka, make eller sambo och till barn under 21 år. Den betalas ut oberoende av om du vid dödsfallet hunnit gå i pension eller inte.

För full pension krävs att du har hunnit arbeta i 30 år om du är pensionär. Om du är anställd vid dödsfallet krävs att du skulle hunnit arbeta i 30 år när du går i pension. Annars minskar pensionen med 1/360-del för varje månad som fattas. Familjepensionen upphör om den efterlevande gifter om sig/blir sambo innan hon eller han fyllt 60 år. Annars betalas den ut livsvarigt.

Grundbeloppet för familjepension är följande procent av din pensionsmedförande lön:

Pensionsmedförande lön Grundbelopp
0 - 7,5 ibb 0%
7,5 - 20 ibb 32,5%
20 - 30 ibb 16,25%

 

Familjepensionens storlek visas i nedanstående tabell:

Förmånstagare Pension i procent av grundbeloppet
Make, maka, sambo, inga barn 100%
Make, maka, sambo, 1 barn 130%
Make, maka, sambo, 2 barn 150%
Make, maka, sambo, 2 barn eller fler  150% + 10% för varje barn utöver 2
Enbart   
1 barn 75%
2 barn 110%
3 barn 135%
4 barn 150%
Fler än 4 barn 150% + 10% för varje barn utöver 4

Pension till flera barn delas lika dem emellan.