Efterlevandeskydd

Återbetalningsskydd

Alla inbetalda premier för din ålderspension omfattas av återbetalningsskydd. Det innebär att värdet av pensionsförsäkringen betalas ut till dina förmånstagare om du avlider. Man måste ta hänsyn till skatteregler och försäkringsvillkor som gäller vid tidpunkten för dödsfallet.

  • Om du avlider innan ålderspensionen har börjat betalas ut till dig, betalas värdet av ålderspensionen ut till dina förmånstagare i fem år.
  • Om du avlider efter det att ålderspensionen har börjat betalas ut till dig, fortsätter pensionen att betalas ut till dina förmånstagare. Utbetalningarna upphör senast 20 år efter att du gick i pension.
  • Om du avlider efter det att en tidsbegränsad ålderspension har börjat betalas ut till dig, fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare. Utbetalningarna fortsätter under så lång tid som du själv skulle ha fått ut din pension.
  • Du kan välja bort återbetalningsskyddet. Vill du senare välja tillbaka skyddet, gäller vissa regler för detta.

Du kan inte välja till återbetalningsskydd om din pension redan har börjat betalas ut till dig.

Barnpension

Om du har barn som inte har fyllt 20 år när du avlider, får de barnpension. Din ålder vid dödsfallet avgör hur stor pensionen blir och hur länge den betalas ut. Pensionen betalas ut till dina barn månadsvis och beskattas av dem.

Förälderns ålder Antal prisbasbelopp Utbetalningstid
18 år - 35 år 3 10 år
36 år - 45 år 3 7 år
46 år - 54 år 2,5 5 år
55 år - 64 år 1 5 år
  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.