Ålderspension

Din ålderspension

Din ålderspension är premiebestämd. Du kan inte i förväg veta hur stor den kommer att bli. Det beror på hur stora premier som har betalats in och hur länge. Hur du har valt att placera dina premier påverkar också hur stor din pension kommer att bli.

Så här placeras dina premier:

Trygg del

Den trygga delen placeras i ett långsiktigt alternativ som har tagits fram av BTP-nämnden. För den här delen av premien kan du inte göra egna val. Premien placeras i en produkt hos den bank där du är anställd.

Premiens trygga del är 2,5 procent av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

 

Valbar del

Den valbara delen kan du placera enligt de alternativ som din arbetsgivare erbjuder dig. Du behöver inte betala något extra för administrationen. Väljer du däremot att placera premien hos något annat försäkringsbolag, får du själv stå för kostnaderna. Du kan välja något av följande leverantörer som BTP-nämnden har godkänt:

  • Futur pension
  • Nordea Liv
  • Swedbank Försäkring
  • SEB Pension och Försäkring

Premiens valbara del är fyra procent av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelarna mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp är premien 32 procent.
Gör du inte något val placeras premien på samma sätt som i den trygga delen.

Detta gäller för dig som är visstidsanställd

Om dina premier under ett kalenderår beräknas bli lägre än 7 500 kronor görs en avstämning i februari nästkommande år. Är de sammanlagda premierna lägre än 7 500 kronor får du själv välja om du vill sätta av dem för ditt pensionssparande eller få ut dem i kontanter.

Beloppet bestäms av BTP-nämnden och är 7 500 kr för 2024.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.