Bosatt utomlands företagsegna planer

För pensionsmottagare bosatta utomlands sker en årlig levnadskontroll. Eftersom folkbokföringen inte har uppgift om dödsfall, vigslar med mera för utlandsbosatta behöver vi få in dessa uppgifter på annat sätt. 

Bosatt utomlands

Levnadsintyg skickas årligen till mottagare bosatta utomlands. Mottagaren får intyga på blanketten att han/hon lever, civilstånd, bosättningsland, skatteregistreringsnummer med mera.

Intyget ska skrivas under och stämplas av någon av följande institutioner: Försäkringskassan, svensk ambassad, svenskt konsulat, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet.