Bild på människor

Redan pensionär FTP 2

Din pensionsutbetalning

Pensionsåldern är normalt 65 år. Det innebär att första utbetalningen sker samma månad du fyller 65 år. Om du har lägre pensionsålder än 65 år betalas din pension ut månaden efter den avtalade pensionsåldern. Din FTPK egenpension som du tjänat in betalas ut av det livförsäkringsbolag där du har din försäkring. Ursprunglig FTPK som du har tjänat in i FPK h betalas ut av PRI Pensions- ochs stiftelsetjänst.

Du får din pensionsutbetalning den 25:e varje månad. Om den 25: är en lördag eller söndag betalas pensionen ut vardagen innan.

Avdrag för skatt

Så här drar vi skatt på din pension: Om du har pension från flera håll ska huvudarbetsgivaren dra skatt enligt den tabell och kolumn som gäller för dig. Huvudarbetsgivare är den som betalar ut det största beloppet.

Sidoarbetsgivaren ska göra skatteavdrag med 30 procent av pensionen. Du kan alltid kontakta oss om du vill betala extra skatt. Om vi är huvudarbetsgivare och du inte vill att vi drar skatt enligt tabell och kolumn måste du ansöka om ändring hos Skatteverket. Skicka sedan beslutet till oss.

När upphör pensionsutbetalningen?

När du avlider upphör pensionen månaden efter dödsfallet. Om det finns rätt till efterlevandepension börjar den betalas ut till förmånstagare månaden efter dödsfallet.

Om du bor utomlands

Varje höst skickar vi ett levnadsintyg till dig om du bor utomlands, som du ska ta med till en myndighet i det land där du bor. Myndigheten ska intyga att du lever genom att skriva på och stämpla intyget som du sedan skickar till oss.

Du kan också under perioden oktober-december komma till oss på PRI Pensions- och stiftelsetjänst så skriver vi på ditt levnadsintyg. Om vi inte får levnadsintyget stoppas din pensionsutbetalning. Hur du får din allmänna pension, när den betalas ut, vilket skatteavdrag som görs mm, kan du läsa på pensionsmyndighetens webbplats.

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.