BTP 1

Som anställd i SEB, Nordea eller Danske Bank har du ett omfattande försäkringsskydd för dig själv och även för din familj. Vi på PRI beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Bankernas Tjänstepensionsavtal som kallas BTP.

Vad är BTP 1?

 • Pensionsplan för dig som arbetar på bank
 • För dig som har anställts från och med den 1 februari 2013
 • BTP 1 är en premiebestämd pensionsplan, där premien är
  • 6,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 32 procent av lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp

BTP 1 omfattar

 • Ålderspension
 • Sjukpension
 • Efterlevandeskydd

Så tjänar du in tjänstepension

Vad är pensionsgrundande?

Din arbetsgivare betalar in premier till din framtida pension. Premierna beräknas på din pensionsmedförande lön. Med pensionsmedförande lön avses all kontant utbetald bruttolön upp till 30 inkomstbasbelopp. Även förmåner som du har valt i stället för lön räknas in (till exempel bil, pension, sjukvård, privat tandvård och hushållsnära tjänster).

Med pensionsmedförande lön avses även den lön som skulle ha betalats ut till dig om du inte hade varit frånvarande och fått sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.

Vad är inte pensionsgrundande?

 • rörliga ersättningar som du har tjänat in under mer än ett år 
 • aktie-och aktiekursrelaterade program, aktiesparprogram 
 • andra finansiella instrument, derivat, andra syntetiska produkter eller vinstandelar 
 • kostnadsersättningar (varken skattefria eller skattepliktiga)