Bild på människor

Händelser som påverkar

Vad händer när du är tjänstledig eller föräldraledig?

Du kan vara tjänstledig under tre månader utan att det påverkar din tjänstepension. Din arbetsgivare fortsätter att betala in premier till din försäkring.

Du har under de tre första kalendermånaderna ett efterskydd som består av rätt till sjukpension och efterlevandepension.

Är du helt eller delvis föräldraledig fortsätter din arbetsgivare att betala in premier till din tjänstepension. Detta gäller föräldraledighet enligt lag.

Om du slutar på företaget

Om du inte längre jobbar på ett företag som är anslutet till FTP 2-planen, räknas din försäkring om till ett fribrev. Fribrevet är den pension du har tjänat in fram till dess anställningen upphörde. Pensionen betalas ut när du blir ålderspensionär.

Deltidspension

Från och med månaden du fyller 62 år har du möjlighet att ansöka om deltidspension. Vid beviljad deltidspension ska arbetsgivaren för dig som omfattas av FTP 2 även fortsättningsvis anmäla inkomst utifrån din tidigare sysselsättningsgrad.

Deltid när deltidspension inte gäller

Om du går ner på deltid och inte har rätt till deltidspension, och din pensionsmedförande lön sänks, kan det få konsekvenser för din ålderspension från FTP 2. Kontakta gärna PRI innan du tar beslut om att gå ner på deltid så att du får en bild av hur deltiden kommer att påverka din ålderspension från FTP 2.

Pension i förtid

Har du börjat fundera på att sluta arbeta och gå i pension i förtid? Här kan du läsa mer om detta.

Om du går i pension i förtid blir din pension lägre av två orsaker:

1. Du tjänar inte ihop till hela pensionskapitalet. Exempelvis om du går i pension vid 60 års ålder kommer det att fattas fem års inbetalningar till din FTP 2 och FTPK.

2. Pensionen beräknas att betalas ut under en längre tid om du tar ut den från den dagen du går i förtida pension. Det innebär att det sker utbetalning i fem år mer än om du arbetat kvar till 65 års ålder, vilket också gör att din tjänstepension per månad blir lägre.

Slutbetalning vid 62 års ålder

Vid förtida pensionsavgång i pensioneringssyfte, tidigast från månaden efter uppnådda 62 års ålder, slutbetalas de pensionsförmåner som ska gälla från 65 års ålder avseende ålders- och familjepension i FTP 2, samt FTPK. Med pensioneringssyfte menas att du från 62 års ålder fram till 65 års ålder inte längre arbetar mer än i genomsnitt åtta timmar per vecka, utslaget på en tremånadersperiod.

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.