Bild på människor

Efterlevandepension FTP 2

I din tjänstepension ingår efterlevandepension. Det ger en extra ekonomisk trygghet för din familj när du avlider. Nedan kan du läsa vilka efterlevandepensioner som betalas ut enligt FTP-avtalet.

Efterlevandepension betalas ut till efterlevande maka, make, registrerad partner, sambo (med vissa undantag) och barn. Rätten till efterlevandepension gäller även vid dödsfall efter det att tjänstemannen avgått med pension.

För full pension krävs att du har hunnit arbeta i 30 år om du är pensionär. Om du är anställd vid dödsfallet krävs att du skulle hunnit arbeta i 30 år när du går i pension. Annars minskar pensionen med 1/360-del för varje månad som fattas.

I FTPK finns fler möjligheter att teckna efterlevandeskydd. Läs mer på Valcentralen

Särskild barnpension

Grundbeloppet för särskild barnpension är 16 procent av din pensionsmedförande lön upp till en lön på högst 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Pensionen betalas ut till barn under 20 år. Om barnet vid 20 års ålder är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget, har barnet rätt till efterlevandepension så länge detta förhållande består.

Pensionen betalas ut till barn under 20 år. Om barnet vid 20 års ålder är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget, har barnet rätt till efterlevandepension så länge detta förhållande består.

Pensionens storlek är beroende på hur många barn du har

Förmånstagare  Pension i procent av grundbeloppet
1 barn 75 procent
2 barn 110 procent
3 barn 15 procent
4 barn 150 procent
Fler än fyra barn 150 procent + 10 procent för varje barn utöver fyra 
Pension till flera barn delas lika

Familjepension

Har du högre lön än 7,5 förhöjda prisbasbelopp får dina efterlevande familjepension. Familjepensionen betalas ut till efterlevande maka, make, registrerad partner eller sambo och till barn under 20 år. Den betalas ut oberoende av om du vid dödsfallet hunnit gå i pension eller inte. Det är möjligt att avstå framtida inbetalningar till familjepensionen till förmån för en högre premie till FTPK.

Familjepensionen upphör om den efterlevande gifter om sig eller blir sambo innan hen fyllt 60 år. Annars betalas den ut livsvarigt. Om barnet vid 20 års ålder är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget, har barnet rätt till efterlevandepension så länge detta förhållande består.

Grundbelopp för familjepension i procent av din pensionsmedförande lön

Pensionsmedförande lön  Grundbelopp
0 - 7,5 förhöjda prisbasbelopp 0 procent
7,5 förhöjda prisbasbelopp - 20 prisbasbelopp 32,5 procent
20 - 30 prisbasbelopp 16,25 procent

Familjepensionens storlek

Förmånstagare Pension i procent av grundbeloppet
Make, maka, reg partner, sambo, inga barn 100 procent
Make, maka, reg partner, sambo, ett barn 130 procent
Make, maka, reg partner, sambo, två barn 150 procent
Make, maka, reg partner, sambo, två barn eller fler 150 procent + 10 procent för varje barn utöver fyra
Enbart  
Ett barn 75 procent
Två barn 110 procent
Tre barn 135 procent
Fyra barn 150 procent
Fler än fyra barn 150 procent + 10 procent för varje barn utöver fyra

Obligatoriskt familjeskydd

Betalas ut om du avlider senast den sista i månaden före den månad du skulle fyllt 65 år. Utbetalning görs under fem år från och med månaden efter dödsfallet. Beloppet som utbetalas uppgår till två gånger dödsårets förhöjda prisbasbelopp. Familjeskyddet är en separat försäkring i Skandia Liv. 

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.