Företagsegna planer

Den här sidan är för dig som har pension från en företagsegen plan och får pension utbetald via oss.

En företagsegen plan är en pensionsplan arbetsgivaren själv har bestämt utformningen av och som de har uppdragit åt PRI att administrera. 

Beroende på hur PRI:s uppdrag ser ut och planens utformning sköter vi:

  • Förmånsberäkning
  • Pensionsbesked
  • Fribrevsregister
  • Pensionsförmedling
  • Förmånstagarutredning