Redan pensionär BTP 2

Så får du din pensionsutbetalning

Du behöver inte ansöka om din tjänstepension. Du får ett pensionsbesked fyra månader innan du går i pension. Du kan läsa mer om detta på sidan Gå i pension.

Pensionsåldern är normalt 65 år. Det innebär att första utbetalningen sker samma månad du fyller 65 år. Om du har lägre pensionsålder än 65 år betalas din pension ut månaden efter den avtalade pensionsåldern. Din BTPK som du tjänat in från och med år 2000 betalas ut av det livförsäkringsbolag där du har din försäkring.När får du din pensionsutbetalning?

Om du är eller har varit anställd i:

  • SEB eller Danske Bank får du din pension den 25:e varje månad
  • Nordea får du din pension den 27:e.

Om den 25:e eller 27:e är en lördag eller söndag betalas pensionen ut vardagen innan.

Avdrag för skatt

Så här drar vi skatt på din pension Om du har pension från flera håll ska huvudarbetsgivaren dra skatt enligt den tabell och kolumn som gäller för dig. Huvudarbetsgivare är den som betalar ut det största beloppet.

Sidoarbetsgivaren ska göra skatteavdrag med 30 procent av pensionen. Du kan alltid kontakta oss om du vill betala extra skatt. Om vi är huvudarbetsgivare och du inte vill att vi drar skatt enligt tabell och kolumn måste du ansöka om ändring hos SkatteverketSkicka sedan beslutet till oss.

När upphör pensionsutbetalningen?

Om du avlider upphör pensionen månaden efter dödsfallet. Om det finns rätt till efterlevandepension börjar den betalas ut till förmånstagare månaden efter dödsfallet.

Om du bor utomlands

Varje höst skickar vi ett levnadsintyg till dig om du bor utomlands. Du måste gå till en myndighet i det land där du bor. Myndigheten ska intyga att du lever genom att skriva på och stämpla intyget som du sedan skickar till oss.

Du kan också under perioden oktober-december komma upp till oss på PRI Pensions- och stiftelsetjänst så skriver vi på ditt levnadsintyg. Om vi inte får levnadsintyget stoppas din pensionsutbetalning. Hur du får din allmänna pension, när den betalas ut, vilket skatteavdrag som görs mm, kan du läsa på pensionsmyndighetens webbplats.