Bild på människor

Ålderspension FTP 2

Du börjar tjäna in din ålderspension i FTP 2 månaden efter det att du fyllt 28 år. Ålderspensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder om du inte har lägre pensionsålder enligt avtalet. Den är förmånsbestämd och det innebär att din ålderspension kommer att vara en viss procent av den pensionsmedförande lön du har vid pensionsavgången.

För att få full pension krävs att du har arbetat i minst 30 år (360 månader) och arbetar fram till dess du fyller 65 år hos en arbetsgivare som har FTP 2 eller annan likvärdig tjänstepensionsplan. Annars minskar pensionen med 1/360-del för varje månad som fattas. Tjänstetiden räknas från 25 års ålder. Får du en större löneökning när det är mindre än fem år kvar till pensionsåldern, kan det vara så att hela löneökningen inte blir pensionsgrundande.

Ålderspensionens storlek i olika löneintervall

Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp 10 procent
Lön 7,5 - 20 inkomstbasbelopp 65 procent
Lön 20 - 30 inkomstbasbelopp 32,5 procent

Din FTPK (kompletteringspension) är premiebestämd. Premien är 2,9 procent av din pensionsmedförande lön. Premien sätts in till en FTPK-försäkring i något av de valbara bolag som administreras av Valcentralen. Gå gärna in på Valcentralens hemsida om du vill veta mer om din FTPK.

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.