Utbetalning FTP 2

Utbetalningsdagar 2023

Nästa utbetalning

onsdag 25 oktober 2023

25 januari 24 februari 24 mars 25 april 25 maj 22 juni
25 juli 25 augusti 25 september 25 oktober 24 november 22 december