Bild på människor

Gå i pension FTP 2

Från 65 års ålder

Nej du behöver inte kontakta oss. Vi skickar ett pensionsbesked och en svarsblankett till dig fyra månader innan du går i pension. I blanketten kan du bland annat anmäla uttagstid och bankkontonummer för utbetalning.

Vilka val kan du göra?

Du kan välja utbetalningstid både för din FTP 2 och din FTPK. Du kan välja utbetalningstid från fem år upp till livsvarig utbetalning.

Du kan även välja om du vill skjuta upp utbetalningen av din ålderspension. Du kan läsa om allmän pension på Pensionsmyndighetens sida. 

Uttag av ålderspension i förtid

Pensionen kan för närvarande betalas ut tidigast från 55 års ålder. Det är reglerna i inkomstskattelagen som avgör när detta alternativa uttag av din ålderspension tidigast kan ske. Uttaget måste ske i pensioneringssyfte.

Om du avgår tidigast månaden efter du fyllt 62 år, kan du få din FTP 2 och FTPK slutbetald. Du behöver då intyga att du avgår i pensioneringssyfte, det vill säga att du inte står till arbetsmarknadens förfogande samt att du inte kommer att arbeta åtta timmar per vecka eller ett snitt utslaget på en tremånadersperiod.

Kontakta oss via mejl till ftp@pri.se om du vill ha en blankett för att ta ut pension i förtid.

Basbelopp 2024

  • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
  • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.