Pensionsförmåner BTP 1

De flesta som arbetar har tjänstepension. Det är din arbetsgivare som avsätter premier till den. I tjänstepensionen ingår ålderspension, sjukpension vid långvarig sjukdom och möjlighet för dina efterlevande att få ersättning om du avlider.

Tjänstepensionen kan bli en stor del av din totala pension. Tjänstepension kan du tjäna in upp till en lön på 30 inkomstbasbelopp. Inkomsttaket i den allmänna pensionen är 7,5 inkomstbasbelopp. Man kan gott och väl säga att tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.