1 februari 2022

Frågor och svar BTP 2

Utbetalning av pensioner
Vilka utbetalningsdagar gäller under 2022 för SEB?

Våra utbetalningsdagar under 2022 för SEB är:
25 januari
25 februari
25 mars
25 april
25 maj
23 juni
25 juli
25 augusti
23 september
25 oktober
25 november
23 december

Vilka utbetalningsdagar gäller under 2022 för Nordea?

Våra utbetalningsdagar under 2022 för Nordea är:
27 januari
25 februari
25 mars
27 april
27 maj
27 juni
27 juli
26 augusti
27 september
27 oktober
25 november
23 december

Kan jag få pensionen insatt på ett konto i en annan bank?

Får du pension intjänad hos SEB kan den betalas ut till konto i valfri svensk bank. Kontakta oss för att få en blankett för ändring av konto.

Får du pension intjänad hos Nordea ska du anmäla ditt konto genom att logga in på Nordeas hemsida www.nordea.se. 

Vilken skatt drar ni? Kan jag ändra skatten?

Om vi är huvudarbetsgivare drar vi skatt enligt den tabell och kolumn som gäller för dig. Huvudarbetsgivare är den som betalar ut det största beloppet. Om vi är huvudarbetsgivare och du inte vill att vi drar skatt enligt tabell och kolumn måste du ansöka om ändring hos Skatteverket.

Om vi är sidoarbetsgivare gör vi skatteavdrag med 30 procent av pensionen. Du kan alltid kontakta oss om du vill betala extra skatt.

Hur räknas min ränteförmån ut? Är den rätt?

Om du har varit anställd hos SEB och har frågor om din ränteförmån på bo-, bil- och övriga förmånslån, kontakta SEB HR Centre på telefon +46 8 639 11 11.

Om du har varit anställd hos Nordea, kontakta Personalbanken Nordea på telefon +46 10 156 99 50. 

Avtalspension
Jag har avtalspension enligt § 7 eller § 8. Vad får jag i ålderspension när jag fyller 65 år?

När du gick i avtalspension fick du ett pensionsbesked av oss. På beskedet står det vad du får i ålderspension från 65 års ålder. Vi kommer även att skicka ut ett nytt pensionsbesked till dig fyra månader innan du ska fylla 65 år.

Ålderspension
Kan jag få uppgift om mitt pensionskapital?

PRI Pensionsgaranti har tagit ett principiellt beslut att inte lämna uppgifter om pensionskapital (bankens pensionsreserv) till den anställde eftersom det bara har betydelse för arbetsgivaren.

Ålderspensionen är förmånsbestämd. Det innebär att din ålderspension kommer att vara viss procent av den pensionsmedförande lön du har vid pensionsavgången. Det är din arbetsgivare som garanterar att du får pensionen. Värdet av detta löfte till dig beräknas av PRI och motsvarar en skuld i bankens balansräkning.

På ditt pensionsbesked och minpension.se visas endast förmånen (pensionen). Det vore missvisande att presentera pensionsreserven, eftersom det inte blir korrekt att simulera avkastning och utbetalningstider på den.

Vad får jag i ålderspension när jag fyller 65 år?

Varje år får du ett pensionsbesked av oss. Det är en prognos för hur stor din pension blir per månad. Läs mer om din ålderspension på sidan ”Ålderspension”.

Behöver jag ansöka om min pension när jag fyller 65 år?

Du behöver inte göra något. Det gäller även för dig som har lägre avtalad pensionsålder än 65 år. Vi skickar ett pensionsbesked till dig fyra månader innan du går i pension. Läs mer på sidan ”Gå i pension”.

Fribrev
Jag har ett fribrev intjänat i Danske Bank, SEB eller Nordea. Behöver jag göra något för att ta ut min pension?

Du behöver inte göra något. Din intjänade pension (fribrevet) betalas ut från 65 års ålder. Vi skickar ett pensionsbesked till dig fyra månader innan du går i pension.

Kan jag ta ut mitt fribrev tidigare än från 65 års ålder?

Fribrevet kan för närvarande betalas ut tidigast från 55 års ålder. Det är reglerna i inkomstskattelagen som avgör när detta alternativa uttag av din ålderspension tidigast kan ske. Uttaget måste ske i pensioneringssyfte.

Du får dessutom inte ha någon ersättning från Försäkringskassan eller arbetsgivaren som grundar sig på arbetsoförmåga. Kontakta oss om du vill ha en blankett för förtida uttag.

I mitt fribrev ingår familjepension. Betalas den ut om jag vid dödsfallet hunnit gå i pension?

Ja, familjepensionen betalas ut till dina efterlevande oberoende om du vid dödsfallet hunnit gå i pension eller inte.

Efterlevandepension
Kan jag välja bort efterlevandepensionen och få högre pension själv?

Nej, det kan du inte. Efterlevandepensionen ingår som en del i ditt pensionsavtal BTP och kan inte väljas bort. Den minskar inte heller din ålderspension.

När det gäller vissa andra pensionsavtal, till exempel ITP 1, kan man välja till återbetalningsskydd och familjeskydd men då minskar ålderspensionen istället.

Sjukpension
Varför är min sjukpension lägre 2022?

Sjukpensionen enligt BTP-planen är en komplettering till det du får från Försäkringskassan när du blir sjuk. Den betalas ut så länge du får sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Den 1 januari 2022 höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst från åtta till tio prisbasbelopp. Med anledning av det höjda taket har BAO och Finansförbundet/Saco kommit överens om att anpassa BTP- avtalen till det höjda taket i sjukförsäkringen. Detta innebär att din sjukpension från oss kan bli något lägre än tidigare.