Du som omfattas av FTP 2

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB administrerar FTP 2 på uppdrag av FPK, Försäkringsbranschens pensionskassa - Tjänstepensionsförening.

Vad är FTP 2? 

  • Förmånsbestämd pensionsplan för dig som arbetar inom försäkringsbranschen. 
  • För dig som är född 1971 eller tidigare, eller som är född mellan 1972 och 1978, och som enligt övergångsregeln 2008 valt att avstå FTP 1. 

FTP 2 omfattar

  • Ålderspension
  • Sjukpension
  • Efterlevandepension

Vi på PRI beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan som kallas FTP 2. Förutom ålderspension omfattas du också av sjukpension om du blir långvarigt sjuk och din familj kan få efterlevandepension när du dör.

Vi beräknar din pension baserat på den årslön som din arbetsgivare anmäler till oss. För att få full pension krävs att din totala tjänstetid (tid då du tjänar in tjänstepension) blir minst 30 år (360 månader) räknat fram till månaden innan du fyller 65 år.

Genom att du fyller i blanketten om tidigare intjänad tjänstepension tar vi reda på om du har tjänat in kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension hos andra försäkringsbolag och. Uppgifterna om intjänad tjänstetid och fribrev lägger vi i botten på den försäkring som du tjänar in i FTP 2, så kallad samordning. Syftet med detta är att din arbetsgivare betalar rätt premie och du får rätt FTP 2-pension när det är dags att ta ut den. Den tjänstepension som du har tjänat in hos annat försäkringsbolag betalar de ut till dig.