Välkommen till PRI Pensions- och stiftelsetjänst!

Från den 1 maj 2022 administrerar vi försäkringsbranschens tjänstepension FTP på uppdrag av FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening. 

Medlemsbolag

Försäkrad