20 mars 2023

Du som omfattas av FTP 2

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB administrerar FTP 2 för FPK sedan den 1 maj 2022.

På minpension.se kan du se din tjänstepension FTP 2

Pensionsbesked via Kivra

FPK startar tillsammans med PRI en successiv övergång till att göra utskick via den digitala brevlådan Kivra. Det innebär att pensionsbesked för dem med aktiv anställning och fribrevshavare är först ut att skickas via Kivra. Pensionsbesked för dem som är anslutna till Kivra kommer den 4 april. För dem utan anslutning till Kivra sker leverans som tidigare via brevutskick.

Andra utskick om din FTP-pension kommer succesivt att gå över till Kivra under 2023. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Utskick av pensionsbesked och kontrolluppgifter 2023

  • Pensionsbesked skickas den 24 januari (avseende försäkrade under utbetalningstid). 
  • Pensionsbesked skickas den 7 april (avseende fribrevshavare och försäkrade under premiebetalning).
  • Kontrolluppgifter för helåret 2022 skickas den 23 januari 2023 (även för den del av året som utbetalning gjordes från Skandikon Pensionsadministration AB).  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

För dig som är anställd och tjänar in pension hos FPK

Din arbetsgivare rapporterar löneändringar och andra relevanta händelser för din FTP 2 till PRI. PRI skickar årligen ett pensionsbesked till dig som visar dina intjänade pensionsförmåner och prognostiserade framtida pensionsförmåner.

För dig som har avslutat din anställning och har fribrev hos FPK

PRI skickar årligen ett pensionsbesked till dig som visar dina intjänade pensionsförmåner.

För dig som har pågående utbetalning

PRI skickar en pensionsspecifikation i samband med första utbetalningen, vid förändrade belopp samt i januari varje år. Om du behöver ändra bankkonto finns en blankett för det till höger på denna sida.

För dig som har en kommande utbetalning

PRI kommer ca fyra månader före din 65 årsdag att skicka ut utbetalningsalternativ och blankett till dig. Då kan du kan välja utbetalningstid eller att skjuta upp din pensionsutbetalning. På blanketten fyller du i ditt bankkontonummer samt önskad skattesats och efter fysisk signatur skickas den åter till PRI.