1 april 2022

Du som omfattas av FTP 2

FPK har valt att anlita PRI Pensionstjänst AB för administration av FTP 2 från och med den 1 maj 2022.

Vad innebär detta för dig?

För dig som är anställd och tjänar in pension hos FPK

Din arbetsgivare kommer att rapportera löneändringar till PRI. Vi kommer årligen att skicka ett pensionsbesked till dig. Det visar dina intjänade och prognostiserade framtida pensionsförmåner.

För dig som har avslutat din anställning och har fribrev hos FPK

PRI skickar årligen ett pensionsbesked till dig som visar dina intjänade pensionsförmåner och prognostiserade framtida pensionsförmåner.

För dig som har pågående utbetalning

Du behöver inte göra någonting. Utbetalningen kommer att göras till samma bankkonto och på samma utbetalningsdag som tidigare. Vi kommer att skicka en pensionsspecifikation i samband med första utbetalningen, vid förändrade belopp samt i januari varje år. Första utbetalning från oss sker i maj. Kontakta oss om du vill ändra bankkonto eller skatt.

För dig som har en kommande utbetalning

PRI kommer att kontakta dig i god tid inför din kommande utbetalning.

Vår målsättning är att du som försäkrad ska ha bra förståelse för hur din pension fungerar. Därför kommer vi att fylla den här sidan med information om FTP 2, vilket vi hoppas att du kommer ha nytta av.