Ålderspension BTP 2

Din ålderspension

Du börjar tjäna in din ålderspension månaden efter det att du fyllt 25 år. Ålderspensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder om du inte har lägre pensionsålder enligt avtalet. Den är förmånsbestämd. Det innebär att din ålderspension kommer att vara viss procent av den pensionsmedförande lön du har vid pensionsavgången.

För att få full pension krävs att du har arbetat i minst 30 år (360 månader) och arbetar fram till dess du fyller 65 år. Annars minskar pensionen med 1/360-del för varje månad som fattas. Får du en större löneökning när det är mindre än fem år kvar till pensionsåldern, kan det vara så att hela löneökningen inte blir pensionsgrundande.


Ålderspension i olika löneintervall

Lön upp till 7,5 ibb  10%
Lön 7,5 - 20 ibb  65%
Lön 20 - 30 ibb 32,5%

Har du en årslön över tio inkomstbasbelopp kan det finnas möjlighet att välja en alternativ pensionslösning (även kallad tiotaggarlösning). Premier för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avseende ålders- och familjepension läggs i en alternativ pensionslösning i det livförsäkringsbolag som gäller för respektive bank. Du kan läsa mer om detta här.

Din BTPK (kompletteringspension) är premiebestämd. Premien är två procent av den pensionsmedförande lönen. Efter växling till förstärkt pension är premien fyra procent av den pensionsmedförande lönen för de som berörs av växlingen. Nedan följer en tabell över födelseår och den avgift i procent som avsätts vid respektive ålder.

Födelseår Avgift i procent av pensionsmedförande lön
1938 2,1
1939 — 1966 2,0
1967 och senare 4,0

Från och med år 2000 sätts premien in till en BTPK-försäkring i SEB Pension och Försäkring AB, Nordea Liv & Pension eller Danica Pension. Du får välja det alternativet som gäller för din bank. Har du frågor om denna försäkring, ska du kontakta respektive livförsäkringsbolag.

BTPK som du har tjänat in före år 2000 kallas för ursprunglig BTPK och administreras av PRI Pensions- och stiftelsetjänst.

  • Basbelopp 2024

    • Inkomstbasbeloppet (ibb) är 76 200 kronor.
    • Prisbasbeloppet (pbb) är 57 300 kronor.