Du som omfattas av FTP 2

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB administrerar FTP 2 på uppdrag av FPK.

Vad är FTP 2? 

  • Förmånsbestämd pensionsplan för dig som arbetar inom försäkringsbranschen. 
  • För dig som är född 1971 eller tidigare, eller som enligt övergångsregeln 2008 valt att avstå FTP 1. 

FTP 2 omfattar

  • Ålderspension
  • Sjukpension
  • Efterlevandepension

I FTP 2 omfattas du av ett omfattande försäkringspaket för dig själv och även för din familj. Vi på PRI beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan som kallas FTP 2.

Förutom ålderspension omfattas du också av sjukpension om du blir långvarigt sjuk och din familj kan få efterlevandepension när du dör.

Vi beräknar din pension baserat på den årslön som din arbetsgivare anmäler till oss. Om du får ny lön eller ändrar din arbetstid räknar vi om din pension. För att få full pension krävs att din totala tjänstetid (tid då du tjänar in tjänstepension) blir minst 30 år (360 månader). Vi tar reda på om du har tjänat in tjänstepension hos andra livförsäkringsbolag och pensionskassor och hur många månader som du har omfattats av försäkringen hos dem. Dessa uppgifter lägger vi i botten på den försäkring som du tjänar in i FTP 2. Syftet med detta är att du får rätt pension när det är dags att ta ut den.