Förändrade antaganden om beräkningsgrunder per 1 januari 2022

Styrelsen för PRI ideell förening har beslutat om förändringar i beräkningsgrunderna gällande ålderspension för ITP-planens avdelning 2, som är tryggad i egen regi. Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2022 och avser diskonteringsränta, livslängdantagande och konsolideringsreserv.

Läs om bakgrunden till beslutet på PRI ideell förenings webbplats. Där finns också viss information på engelska. Om du har frågor om hur beslutet påverkar företaget och pensionsskulden kan du läsa mer under våra frågor och svar nedan. Om du inte får svar på dina frågor nedan är du välkommen att kontakta din kontaktperson på PRI.

Pensionsskuld

Avdragsrätt

Skatt

Redovisning

Not avseende exceptionella intäkter och kostnader

Inlösen av pensionsskuld

Finansiell kostnad

Övrigt