Informationstjänst

PRI kan bistå arbetsgivaren där det finns behov av information.

Anställda i våra kundföretag omfattas i huvudsak av följande pensionsplaner enligt kollektivavtal:

  • ITP 1
  • ITP 2
  • BTP 1
  • BTP 2
  • FTP 2
  • Avtalspension SAF-LO

Redan i dessa planer finns det många frågor och en hel del att tänka på. Lägger man till andra pensionsplaner och försäkringar såsom alternativ ITP (så kallad tiotaggarlösning), löneväxling och frivillig gruppförsäkring i kombination med alla nyheter och förändringar som har skett de senaste åren, ja då uppstår det ett stort behov av information och förståelse. För hur ska annars den anställda klara av alla val?

Arbetsgivaren kan underlätta för sina anställda genom information, utan att för den sakens skull erbjuda individuell rådgivning. De kan hjälpa de anställda att göra medvetna val och/eller att känner till konsekvenserna av ett ickeval. Insatserna bidrar självklart även till att marknadsföra arbetsgivaren gentemot de anställda och förhoppningsvis få fler att förstå vikten av pension och försäkring som en central anställningsförmån.

PRI erbjuder ingen individuell rådgivning till anställda men kan informera och utbilda, vilket torde tillgodose många behov. Exempel på våra insatser är:

  • Stormöten
  • Arbetsplatsbesök
  • Skriftlig information via intranätet eller via utskick i företagets profil

Vi kan även bistå arbetsgivaren med service och tjänster i andra pensionsfrågor. Välkommen att kontakta oss för närmare beskrivning, diskussion, samt ett anpassat förslag just för ert företag.

Artiklar om information och utbildning