ITP 2 i siffror

31 december 2022 2021 2020
Antal kunder (företag) 860 882 903
Avsatt till pensioner, mdr 197 167 167
Antal aktiva personer 89 000 93 000 101 000
Antal personer som omfattas 411 000 420 000 433 000
Antal utfästelser 560 000 571 000 587 000
Antal ålderspensionärer 158 000 157 000 158 000
Utbetalade pensioner, mdr 7,7 7,6 7,7

Artiklar om ITP 2