Kreditförsäkring ger långsiktig trygghet åt pensioner i egen regi. Det innebär att medarbetarnas pensioner är garanterade. Om ett företag kommer på obestånd säkerställer kreditförsäkringen att pensionsutfästelserna uppfylls.

Vid ITP i egen regi krävs kreditförsäkring. Förtutom ITP 2 och ITP 1 kan vi erbjuda kreditförsäkring för utfästelser inom andra avtalsområden, företagsegna planer, individuella utfästelser, avgångspensioner med mera. Svenska företags dotterbolag utanför Sverige kan också ha stora pensionsåtaganden som vi kan kreditförsäkra. Särskilda lösningar finns för marknaderna i Storbritannien, Irland och Norge.

Företag som har kreditförsäkring hos oss är delägare i PRI Pensionsgaranti.

Läs mer om kreditförsäkring

Ansökan om kreditförsäkring hittar du i högerspalten.