Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration. Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare några tjänster. Du kan läsa om våra olika tjänster här nedan.
Kreditförsäkring

Med pension i egen regi kan företaget behålla pensionskapitalet i verksamheten eller göra avsättning till en pensionsstiftelse och där få en långsiktig finansiering av sina pensionsåtaganden. Genom kreditförsäkringen är medarbetarnas pensioner garanterade om företaget skulle komma på obestånd.

Pensionsadministration

Vi erbjuder en komplett pensionsadministration för premie- och förmånsbestämda pensionsplaner, som anpassas till behoven i varje företag. Vi arbetar främst med kollektivavtalade pensioner som ITP och BTP, men även med företagsegna planer och avgångspensioner i egen regi.

Aktuariella tjänster

Vi värderar pensionsåtaganden inom ITP, andra kollektivavtal och företagsegna planer. Det görs enligt svensk och internationell redovisningsstandard och alltid på ett sätt som underlättar den finansiella rapporteringen.

Konsulttjänster

Vi hjälper företagen att hantera komplexa pensionsfrågor, både vid strategiska beslut och vid analyser, beräkningar och andra konkreta vardagssituationer. Våra pensionskonsulter är objektiva och arbetar inom hela tjänstepensionsområdet.

Stiftelsetjänster

Vårt dotterbolag PRI Stiftelsetjänst erbjuder ett heltäckande stöd till pensions- och vinstandelsstiftelser samt övriga stiftelser. Tjänsten garanterar ordning och reda och innebär i praktiken att vi fungerar som stiftelsens ekonomiavdelning.

Information och utbildning

Vår information och våra utbildningar hjälper kunderna att vidareutveckla sina pensionskunskaper. Vi erbjuder allmänna utbildningar om exempelvis ITP 2 i egen regi och IAS 19, men också företagsanpassade utbildningar. Dessutom presenterar vi aktuell information om tjänstepensioner och pension i egen regi via seminarier, nyhetsbrev och via vår webbtjänst.